In opdracht van de familie Swinkels heeft Thomas Kemme Architecten een ontwerp gemaakt voor een villa aan de Binnendieze. In september is Van den Heuvel Bouwbedrijf uit Helmond gestart met de bouw.

De locatie van het voormalige Groot Ziekengasthuis vormt een scherf tussen de Zuid-Willemsvaart en de Bossche binnenstad. Stedenbouwkundig heeft West 8 Urban Design & Landscape Architecture gestreefd naar vervlechting tussen dit nieuwe stadsdeel en het historische centrum. Het woonhuis Swinkels is direct naast de Gasthuispoort gesitueerd en heeft – via de restanten van een oude kelder- een groot venster aan de Binnendieze. De woning maakt samen met de oude en nieuwe kademuren een omsloten tuin waar monumentale bomen overhangen. 

Meer informatie over het project: villa aan de Binnendieze