De locatie van het voormalige Groot Ziekengasthuis vormt een scherf tussen de Zuid-Willemsvaart en de Bossche binnenstad. Stedenbouwkundig heeft West 8 Urban Design & Landscape Architecture gestreefd naar vervlechting tussen dit nieuwe stadsdeel en het historische centrum. Het woonhuis staat direct naast de Gasthuispoort en heeft – via de restanten van een oude kelder- een groot venster aan de Binnendieze. De woning maakt samen met de oude en nieuwe kademuren een omsloten tuin waar monumentale bomen overhangen. 

Meer informatie over het project: villa aan de Binnendieze