Eind 2020 dienden wij het principeverzoek in voor de herbestemming van voormalig bejaardenhuis De Hey-Acker. Het plan voorziet in ca. 50 zorgappartementen in het door ‘pilotis’ gedragen gebouw met bijbehorende annexen. Uitgangspunt is het samenvoegen van bestaande (te kleine) appartementen en het opwaarderen van de comfort-eisen waarbij brute karakteristieken worden gerespecteerd. Bij het vernieuwen van de balkons blijft de ritmiek van betonnen borstweringen in relatie tot de achterliggende gevelopeningen behouden, terwijl de geperforeerde borstweringen de nieuwe bewoners uitzicht geven op het Land van Maas en Waal. 

Het plan werd positief ontvangen en we werken sindsdien de eerste schetsen uit tot een aanvraag omgevingsvergunning.