Met regelmaat is vele jaren bos gekapt voor nieuwbouw en zijn terreinen verkaveld en geëgaliseerd. In plaats van vrijliggende villa’s in het landschap van de Utrechtse heuvelrug, vormde zich lintachtige bebouwing. De zuidkant van de Paltzerweg vormt hier een overgang met het ruimer opgezette Bosch en Duin. Van grote waarde voor de omgeving is dat dit terrein van 22 x 90 meter onbebouwd bleef. Het vormt één van de weinige plekken waar het bos aan de weg grenst. Het bestemmingsplan bepaalde precies waar gebouwd moest worden.

Aan ons de taak om het ‘lint’ zo min mogelijk te versterken en om veel bomen aan de weg te sparen. Reductie van het bebouwd grondoppervlak en sensatie van het bos vanaf de te bouwen plek werden tot doel. Niet-te-min is de bouwingreep fors, maar blijft los van de grond. De inrit draait weg zodat vanaf de straat geen carport met afvalemmers, maar begroeiing te zien is. Over de brug één kijkgat door het struweel naar de voordeur.

Terreininmeting toonde een hoogste en laagste punt binnen de ‘bouw-enveloppe’. Beide zijn bekleed met donkere steen: de ‘heuvel’ met entree en keuken, via een brede trap omlaag naar het ‘dal’ met woonkamer en terras. Daar ontpopt zich een radiaal uitzicht op verticale stammen, met de bovenbouw als horizon. De kern van het huis -eigenlijk een stookplaats in het bos- bevat alle installaties, en draagt deze bovenbouw met slaapkamers, bibliotheek, etc.

Het huis is gebouwd als geprefabriceerd staalskelet, gemonteerd op de keldervloer. De brandwerende betonvulling van dit skelet versterkt het beeld van schijven, die overigens de langsgevels van de bovenbouw daadwerkelijk dragen. Staalplaat-beton verdiepingsvloeren verspringen steeds 1,50 meter en overspannen van gevels naar kern.

team: Thomas Kemme & Pieter van Kruysbergen †2017

constructeur: Bouwbureau Benders Helmond
aannemer: Bilthovens Bouwbedrijf De Jong Bilthoven
elektra: Selder Electro Nuenen