Resultaat van deze inzending was een eervolle vermelding. Het juryrapport noemde de inzending voor de prijsvraag een mooi statement.

“Het hek gaat op slot. Gebouwen worden afgesloten en bestrating verwijderd. 2x per jaar kan je intekenen op een herfst- of lente-‘safaritocht’ met ‘bushmaaltijd’ daarna in de Verkadefabriek.

Minister aan de Kamer: “ontheffing [kan worden] verleend voor het op termijn mogen verwijderen van tijdelijke natuur (ex artikel 75 Flora- en faunawet) omdat deze plaats moet maken voor de definitieve bestemming.” 10 jaar tijdelijke natuur is mogelijk zonder wijziging van wet- of regelgeving.

 

Zo wordt nadeel van een stagnerende economie tot voordeel. De stad is niet gediend met elkaar beconcurrerende initiatieven nu de spoeling dun is.

Geen potentieel versnipperen, maar rendement toevoegen. Vanuit de trein markeert woest groen een stadsentree. Vrije natuur wordt onderdeel van ‘het stadse’. Silo’s overwoekerd met klimplanten; ‘pioniersoorten’ van beschermde dieren en planten vestigen zich; de BAM houdt monumentenwacht. Gemeenschapsbelangen zijn gewaarborgd, zoals ongebruikte spullen op zolder bewaard. Herbestemming wordt niet geforceerd, want die komt na 10 jaar vanzelf.”

juryrapport: “mooi statement / de ontwerper durft buiten de kaders te denken”.

 

team: Thomas Kemme, Bastien Vievermans, Anja Beyer