Het Ministerie van Justitie besluit in 2005 dat ook de zuidingang van de Penitentiaire Inrichting aan de Ringbaan Zuid van een volwaardige portiersloge moet worden voorzien. Tot dan toe staat hier een noodcabine zonder detectiemogelijkheden.
De weg naar deze toegang leidt over parkeerterreinen, tussen beveiligde hekken en hagen door, tot achter op het terrein. In een honderden meters lang ‘perimeter-hekwerk’ bevindt zich hier de tweede remise van de PI.

De architectonische hoofdvorm volgt de beschikbare ruimte op het terrein, voor bijvoorbeeld de route van de brandweerauto, en het programma binnen. Het parallellogramvormige oppervlak is zo klein mogelijk. De vele hekwerken en de snelvouwdeur maken de portiersloge zó klein in zijn omgeving, dat het gebouwtje als onderdeel van het perimeterhekwerk is ontworpen. Programma en positie maken dat de loge niet is opgewassen tegen het visuele geweld er omheen. Wij gebruiken dat ‘gegeven’ in het voordeel van een duidelijk beeld.

De V-vormige ‘stroomvoerende detectiebedrading’ op het hekwerk blijft een ononderbroken en beeldbepalende lange lijn. De bestaande snelvouwpoort vormt de doorgang hierin, en het gebouw ontleent daaraan hoogte, materiaalkeuze en detail. Donkergroen plaatstaal markeert zo de doorgang en de bezoekersroute met balie in de portiersloge. Het stenen gebouwtje staat hier als een doosje overheen en laat de tussenruimte met de stalen borstwering ‘open’ (gevuld met kogelwerend glas) t.b.v. overzicht voor de portiers. Installaties staan achter de verhoogde dakrand, en een hoog venster geeft maat en licht aan de bezoekersruimte.

i.o.v. Rijksgebouwendienst, Directie Projecten Eindhoven i.s.m. ir. Harrie van Helmond
ontwerp-oplevering 2006-2007
aannemer: Aannemingsbedrijf H. Simons Hilvarenbeek