In de Caprivi-strook ligt Bukalo in een van de armste delen van Namibië. De stichting TASK (The African School Key) heeft hier een ‘ambachtschool’ gebouwd. Vier lokalen waar jongens en meisjes les krijgen; kinderen die na de basisschool buiten de boot dreigen te vallen omdat voortgezet onderwijs te hoog gegrepen is. TASK wil ze een kans geven, en in Bukalo grijpt men dat met beide handen aan. Onderwijzers zijn opgeleid aan UNAM-universiteit in Katima Mulilo. TASK garandeert voor tien jaar het onderhoud van het gebouw én de lesmaterialen. De Nsundane Junior High is opgeleverd en geopend in april 2015.

TASK kent geen ‘strijkstok’. Alle ingebrachte gelden worden gebruikt voor het realiseren van de school.
Bestuurders of medewerkers van de stichting krijgen geen enkele vergoeding. Jaarlijks wordt een accountantsverklaring opgesteld die openbaar is. Accountant en architect werken kostenloos mee.

zie ‘www.taskweb.nl’ en ‘TASK is op Facebook’
ontwerp-oplevering 2012-2015
filmpje op ‘vocational school in Bukalo’
opening 10 april 2015 op ‘NBC-journaal (Namibian Broadcasting Corporation)’