In Vught werken we met Brabants Landschap aan een studie naar het toekomstig gebruik van Landgoed Wargashuyse. Dit zomerhuis van de bestuurselite (rechtbankpresidenten en gouverneurs) omvat een fraai aangelegd landschappelijk parkbos met bijzondere bomen en oprijlanen, weidse graslanden en een moestuin met boomgaard; men ‘at van de tuin’. Het neoclassicistische landhuis is in 1840 gebouwd en presenteerde zich bewust naar de Provinciale weg Den Bosch-Breda (nu N65). Aan de vroegere achterzijde staat het koetshuis en een waterpomp. Ook behoren een tuinmanswoning en boerderij, broeikassen, Vlaamse schuur, bakhuisje en tuinornamenten tot het oorspronkelijke geheel; een ware ‘buitenplaats’. Het landgoed is aangemerkt als Gemeentelijk Monument.

 

partijen

eigenaar: Stichting Brabants Landschap
architect: Thomas Kemme
historicus: drs Rik Wassenaar
bouwhistorie: Archisto
cultuurhistorie landschap: Stichting In Arcadië
verkenning: Boei
laserscan: PelserHartman

 

buitenplaats

Na dit onderzoek blijkt het landgoed wel te voldoen aan de definitie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed voor aanwijzing tot een ‘buitenplaats’: “Een historische buitenplaats is aangelegd. Zij kan deel vormen van een landgoed. Het geheel wordt met name gevormd door een, eventueel thans verdwenen, in oorsprong versterkt huis, kasteel, buitenhuis of landhuis, met bijgebouwen, omgeven door tuinen en/of park met één of meer van de volgende onderdelen: grachten, waterpartijen, lanen, boomgroepen, parkbossen,  (sier)weiden, moestuinen, ornamenten.

De samenstellende onderdelen, een ensemble vormend, van terreinen (met beplanting), lanen, waterpartijen en -lopen, gebouwen, bouwwerken en ornamenten zijn door opzet of ontwerp van tuin en park en het (utilitair) gebruik historisch en architectonisch met elkaar verbonden en vormen zo een onlosmakelijk geheel. Onderdeel van de historische buitenplaats vormen die gebouwen, bouwwerken en tuinornamenten, die compositorisch deel uitmaken van het ontwerp of opzet en inrichting van de tuin- en/of parkaanleg dan wel dienen voor gebruik in samenhang met de oorspronkelijke bestemming.” Op waterpartijen na is dat precies wat we hier aantreffen.