In de zomer van 2006 is een globale inventarisatie van historische gegevens gemaakt zoals deze toen op het kasteel bekend waren. Het plan – deze plattegrond – lijkt nauwkeurig, maar dat is schijn. De tekening is slechts de digitale uitvergroting van kadastrale kaarten, aangevuld met enkele meet- en steekproeven, globale muurdikten en schatting van bouwperioden.

 

Met het vertrek van de Engelse bewoners in de jaren 1960 zijn documenten verloren gegaan over bewoning sinds de XII-XIIIe eeuw, en de verkoop in 1576 door Delphine de Rosans aan Francois de Bonne Lesdiguières. Aanvullend bouwhistorisch- en archiefonderzoek in bijv. Apt, Serres en Sisteron wordt sterk aanbevolen om tot een bouw- en kunsthistorische waardenstelling te komen, en om de bewoningsgeschiedenis in beeld te brengen. Deze schematische plattegrond van het complex dient slechts voor ‘grip’ en overzicht. Als basis voor verder onderzoek, als werkdocument voor het maken van notities van bevindingen, positie van gemaakte foto’s, en vooral om het gebouw in te meten.

 

Wij stellen voor om eerst de bel-etage op te meten; d.w.z. lengte, breedte en hoogte van ruimten, alsmede diagonaalmeting, bepaling van muurdikte, gewelfvorm, positie en vorm van vensters, doorgangen, muurkasten en schoorsteenmantels. Zo ontstaat inzicht in de bouwstructuur en kan daarna de tekening gecontroleerd en herzien worden, en per verdieping uitgebreid. Dan volgen doorsneden en fotometrisch geveltekeningen. (Met de kennis van nu is een 3D-laserscan van exterieur en interieurs de geijkte methode.)

 

Daarnaast dient de conditie van o.a. houten balken snel te worden onderzocht. Dit geldt ook voor de diverse gebinten en het omvangrijke dak met bijzondere bedekking met geglazuurde leipannen in losangeverband. Het muurwerk van de kapvoet met zinken mastgoten vormt een groot en relatief urgent werk.

 

De huidige eigenaren (sinds 2003) beseffen dat bezit op aarde tijdelijk is, en zij gaan terughoudend om met het gebouw en het waardevolle interieur. Dit document probeert hen te steunen om zorgvuldig en op een verantwoorde wijze te handelen. Gezamenlijk doel is het erfgoed te behouden en door te kunnen geven aan toekomstige generaties.

 

fotografie: Rik Wassenaar, Editeur Corréars