In oktober 2019 is het archeologisch onderzoek voortgezet, en wordt voornamelijk muurwerk gevonden, de resten van een waterput en de aanzet van een tongewelf. Datering van de onderdelen stamt uit de late middeleeuwen tot aan het begin van de twintigste eeuw. Een deel van de vondsten, zoals bouwornamenten, aardewerk en munten, zijn door BAAC voorgedragen voor conservering door Erfgoed ‘s-Hertogenbosch.

In april 2019 is op de locatie van de nieuwe stadsvilla aan de Binnendieze al proefsleuf-onderzoek gedaan, en zijn resten aangetroffen van een verwachte kelder van de voormalige bakkerij van het Groot Ziekengasthuis. Bouwsporen van twee vensters getuigen hiervan nl. in de kademuur, en zijn als cadeau in het ontwerp geïntegreerd. Zo ontstaat een groot venster tussen tuin en rivier, met zicht vanuit de woonkamer.

Samenwerkende partijen

Aannemer: Van den Heuvel Bouwbedrijf Helmond
3D-laserscan en pointcloud: PelserHartman ‘s-Hertogenbosch
Archeologisch onderzoek: BAAC ‘s-Hertogenbosch