Onze medewerker Ted Maters is geslaagd aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem en mag vandaag zijn diploma ophalen en de titel ‘architect’ dragen. Met veel interesse hebben we afgelopen jaar de voortgang van zijn afstuderen gevolgd; het maken van een school voor jongeren met autisme in Eindhoven. In een korte film vertelt Ted over zijn afstuderen: https://lnkd.in/e8CF7ET

 

In de afstudeeropgave wordt de vraag gesteld hoe architectuur kan bijdragen aan jongeren met autisme die willen doorstuderen na het voorgezet (speciaal) onderwijs. In vier stappen wordt de wereld van autisme geanalyseerd, de manier waarop de maatschappij en het onderwijssysteem hier in de loop van de tijd mee omgegaan zijn, de locatie en tot slot het ontwerp voor het schoolgebouw zelf. De opgave heeft geresulteerd in een plan voor een school aan de oever van de Dommel in Eindhoven. In het gebouw verandert de doordringbaarheid van (omgevings)prikkels; waar in de onderbouw orde, structuur en veiligheid centraal staan, wordt in de bovenbouw de leerling juist meer op de proef gesteld. Het gebouw accommodeert de autistische leerling en laat ruimte voor leren, ontdekkingen en mooie herinneringen aan de schooltijd.

 

We hopen dat Ted het potlood ter hand blijft nemen om te werken aan mooie opgaven binnen het bureau.